Salmeværksted

Salmeværksted – pædagogiske redskaber i arbejdet med salmer

På kursusdagen arbejdes med salmer på en anderledes måde. De kompetencer, der allerede findes i kroppen, giver en enestående mulighed for at bevidstgøre salmernes tekst- og melodiunivers. I arbejdet med minikonfirmander, konfirmander, demensramte, mennesker med særlige behov, babysalmesang samt børne- og voksenkor kan de fysiske ressourcer befordre en værdifuld mobilisering af de kognitive kompetencer.

De pædagogiske redskaber vil

  • inspirere til indlæring af salmetekster og melodier
  • bevirke et indlæringsoverskud, der giver mulighed for udenadslære og øget    rytmisk bevidsthed
  • skabe en ny samværsform omkring salmerne – også for mennesker, som ikke kan synge selv
  • åbne salmernes begrebsverden på en ny måde

Gennem både teoretiske og praktiske øvelser beskæftiger vi os med tegn og gestik som supplement til det vokale udtryk. Derudover vil vi arbejde med det indlæringspotentiale, der er i kroppens grundforståelse af rytme – for dermed i praksis at give ord og melodi krop på en lettilgængelig måde.

Ved at sætte sprogbevægelser til en tekst kan man nærme sig en dybere forståelse af dens betydning, eftersom visuelle elementer har vist sig at have en direkte adgang til hjernen og til en intuitiv, spontan forståelse. Idet det hørte støttes af det sete, begynder man at lytte i stedet for blot at høre.

Kurset henvender sig til præster, organister, korledere samt kirke- og kulturmedarbejdere, som ønsker at tilegne sig pædagogiske redskaber i arbejdet med salmer. Kurset er overvejende praktisk anlagt, således at deltagerne umiddelbart kan anvende det gennemgående i egen kontekst.