NMS skriver

Herunder findes links til forskellige artikler, hvori vi udtrykker vores tanker om babysalmesang på skrift.

“Kirken underviser”

“Kirken i dag”

“Aalborg Stiftsbog 2018”

“Kritisk forum for praktisk teologi”