NogetMedSalmer

NETOP UDKOMMET!

Link til eksistensen, hvor bogen kan købes HER.

Vi er salmehåndværkere, og på vores kurser åbner vi vores værktøjskasse for præster, organister, kirke- og kulturmedarbejdere og andre salmeentusiaster.

På kurset Babysalmesang på ny præsenterer vi nye indfaldsvinkler til babysalmesang. Vi mener, at babysalmesang med fordel kan opbygges liturgisk med gentagelsen, roen og nærværet som centrale elementer. Kurset indeholder både teoretiske oplæg og gennemgang af nye tegn til salmer, nye salmedanse og forslag til anvendelse af musikstykker og musikinstrumenter.
Læs mere her

På kurset Salmeværksted – pædagogiske redskaber i arbejdet med salmer arbejder vi med salmernes tekster og melodier på nye måder. Vores erfaring er, at tegn og fysisk bevægelse fremmer indlæring og forståelse af en salme. Det gælder i arbejdet med minikonfirmander, konfirmander, demensramte, mennesker med særlige behov samt børne- og voksenkor. Også dette kursus er både teoretisk og praktisk anlagt, så det umiddelbart kan anvendes i egen sammenhæng.
Læs mere her

På kurset At være kirke for demensramte og deres pårørende inspirerer vi til arbejdet med en alternativ gudstjenesteform med større fokus på det sansemotoriske aspekt ved at præsentere såvel teoretisk baggrundsviden som praktiske anvisninger.

På kurset vil vi arbejde med, hvordan man kan skabe et meningsfuldt rum for demensramte, og hvordan den traditionelle måde at være kirke på kan tilpasses netop denne gruppe.

Kurset henvender sig til præster, organister, kirke- og kulturmedarbejdere samt plejehjemspersonale.
Læs mere her