NogetMedSalmer

nmstop

Vi er salmehåndværkere, og på vores kurser åbner vi vores værktøjskasse for præster, organister, kirke- og kulturmedarbejdere og andre salmeentusiaster.

På kurset Babysalmesang på ny præsenterer vi nye indfaldsvinkler til babysalmesang. Vi mener, at babysalmesang med fordel kan opbygges liturgisk med gentagelsen, roen og nærværet som centrale elementer. Kurset indeholder både teoretiske oplæg og gennemgang af nye tegn til salmer, nye salmedanse og forslag til anvendelse af musikstykker og musikinstrumenter.

På kurset Salmeværksted – pædagogiske redskaber i arbejdet med salmer arbejder vi med salmernes tekster og melodier på nye måder. Vores erfaring er, at tegn og fysisk bevægelse fremmer indlæring og forståelse af en salme. Det gælder i arbejdet med minikonfirmander, konfirmander, demensramte, mennesker med særlige behov samt børne- og voksenkor. Også dette kursus er både teoretisk og praktisk anlagt, så det umiddelbart kan anvendes i egen sammenhæng.